تکنولوژي هاي نوين در ساخت تاير مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
در کنار تلاش هايي که براي افزايش کارايي، چسبندگي، دوام و قابليت تايرها صورت مي گيرد، يکي از فناوري هايي که در مورد تاير توسط توليدکنندگان به شدت دنبال مي شود مقابله با پنچري است. کارهاي صورت گرفته در اين زمينه اين نويد را ميدهد که در آينده مشکل پنچر شدن لاستيک به خاطره ها بپيوندد.
اين تکنولوژيها به طور کلي به دو دسته قسمت مي شوند: دسته اول تايرهايي هستند که با برخورداري از ديواره هاي تقويت شده مي توانند در صورت پنچري همچنان به حرکت خود ادامه دهند. به اين نوع تايرها پنچررو (Run Flat) مي گويند. دسته دوم تايرها، موسوم به Self Inflating، لاستيک هايي هستند که با برخورداري از سيستم هاي نصب شده قادر هستند باد تاير را در صورت کم شدن تنظيم کنند.
Flat RUNبزرگترين کاري که در اين زمينه صورت گرفته در اصل يک بازگشت به گذشته بوده است. تايرهاي اوليه يک پوشش لاستيکي توپر بودند که دور چرخ را مي گرفته اند. اين موجب سختي سواري ميشد اما در مقابل مقاومت کاملي در برابر پنچري داشت و در شرايط سخت راه ها دوام خوبي داشت. تايرهاي جديد بسيار پيچيده تر ازگذشته هستند اما از همان اصل استفاده مي کنند، اينکه تاير بدون هوا بتواند حرکت کند. يک روش تقويت ديواره هاست که موجب مي شود تا در صورت خالي شدن باد تاير، وزن ماشين توسط ديواره ها تحمل شود. البته اين قابليت به اين معني نيست که راننده مي تواند به طور مستمر از لاستيک پنچر شده استفاده کند زيرا اين لاستيک ها در شرايط پنچري تنها مي توانند در حدود 80 کيلومتر و با حداکثر سرعت 85 کيلومتر بر ساعت رانده شوند، يعني به ميزاني که راننده بتواند خود را به نزديک ترين تعميرگاه برساند. از لاستيک هاي ساخته شده در اين زمينه مي توان به تاير راديال پنچررو گودير (Run-flat Radials) و تاير فشار صفر ميشلن (Zero Pressure) اشاره کرد.

قابليت ديگر اين لاستيک ها نيز در ايجاد امنيت هنگام پنچر شدن مي باشد. لاستيک هاي معمولي بعد از پنچر شدن، بين رينگ و زمين تحت فشار زياد پاره مي شوند که موجب مي شود تا کنترل ماشين از دست برود اما در تايرهاي پنچررو، در هنگام خالي شدن باد فاصله بين لاستيک و رينگ حفظ مي شود و ماشين در کنترل راننده باقي مي ماند.

يکي از محدوديت هاي اين نوع تايرها در اين است که طول ديواره آنها بايد کوتاه باشد بنابراين اين نوع از لاستيک ها را در بيشتر ماشين هاي اسپرت (که تايرهاي کوتاه ديواره دارند) مي توان ديد.

PAX  ?کي از فناوريهايي که در اين زمينه توسط کمپاني ميشلن ارائه شده است سيستم PAX مي باشد. در اين نوع تايرها ديگر ديواره هاي تقويت شده وجود ندارند بلکه به جاي آن از يک حلقه تقويتي داخلي استفاده شده است. هنگامي که باد تاير خالي ميشود، اين حلقه داخلي که به رينگ متصل است وزن ماشين را تحمل ميکند. اين سيستم برتري هاي زيادي بر تايرهاي پنچررو معمولي دارد. اول اينکه در اين سيستم اتصال لاستيک به رينگ طوري طراحي شده است که حتي در حالت بدون باد نيز تاير کاملا به چرخ قفل ميشود. از طرف ديگر از آنجاييکه فشار روي ديواره ها نيست، لاستيک مي تواند ديواره بلند باشد و اين موجب مي شود تا اين سيستم براي ماشين هاي سواري و SUV نيز مناسب باشد. برخلاف تايرهاي پنچررو معمولي که عموما بعد از پنچري قابليت ترميم ندارند و به اجبار بايد تعويض شوند، لاستيک هاي PAX در صورتي که قطر سوراخ ايجاد شده کمتر از 6 ميليمتر باشد، قابليت تعمير دارند.
Tweel اين سيستم که در سال 2005 توسط ميشلن عرضه شد راه حل ديگري براي مشکل پنچري ارائه ميدهد و آن استفاده از تايري است که اصلا به باد نياز نداشته باشد و واضحست که تاير بدون باد هيچگاه پنچر نخواهد شد. در اين لاستيکها وزن ماشين توسط پره هايي انعطاف پذير و در عين حال مستحکم تحمل ميشود. مشکلاتي از جمله هزينه توليد و نيز لرزش و سفتي بيش از اندازه هنوز مانع توليد انبوه اين نوع تايرها شده اند اما در کنار اين مشکلات، اين تايرها برتريهاي فراواني نيز دارند. يکي اينکه تعداد اجزاي آنها بسيار کمتر از لاستيک هاي معمولي است همچنين ديگر نياز به استفاده از نمايشگرها و سنسورهاي فشار باد تاير و هچنين لاستيک زاپاس در اتومبيل نيست، از آنجا که پره ها مقاومت زيادي در مقابل نيروي وارده از پهلو دارند، اين لاستيک ها قابليت دورگيري بهتري نسبت به لاستيک هاي معمولي خواهند داشت.
TwinTireاز آنجايي که بيشتر پنچري ها توسط نفوذ يک جسم در لاستيک صورت ميگيرد، بنابراين ايده استفاده از دو تاير مجزا براي هر چرخ مي تواند در بسيار مواقع از پنچري کامل جلوگيري کند. در اين سامانه رينگ هر چرخ به صورت دو رينگ به هم چسبيده است و که براي هر کدام يک تاير جدا تعبيه شده است. ايده اوليه استفاده از لاستيک دوبل، در ماشين هاي مسابقه اي بوده است که به آنها اجازه مي داده تا در يک چرخ دو فشار باد مختلف داشته باشند اما از آنجاييکه با پنچر شدن يکي از آنها ماشين مي تواند همچنان به راه خود ادامه دهد، اين تايرها به عنوان لاستيکهاي پنچررو در ماشين هاي خياباني نيز به کار گرفته شدند.

Self-inflatingاين فناوري بيشتر مربوط به تجهيزات کمکي است که به چرخ و لاستيک اضافه مي شود و قابليت هاي لاستيک هاي پنچررو را ندارد. هدف از طراحي اين سيستم بهينه سازي حرکت و امنيت خودرو با بازبيني پيوسته فشار لاستيک ها و نگه داشتن آن در بهترين حالت بوده و به اين معنا نيست که مي تواند ماشين را با تايري که ديگر باد را در خود نگه نمي دارد حرکت دهد. اي سامانه بيشتر براي نشتي هاي کم لاستيک و يا پنچري هاي جزئي مناسب است. قابليت اين سيستم در نگهداري فشار لاستيک در حالت بهينه تنها براي لاستيک هاي پنچر نيست و در کل استفاده اصلي آن براي لاستيک هاي سالم مي باشد زيرا جلوگيري از کم باد و پرباد شدن لاستيک موجب امنيت بيشتر رانندگي، عمر بيشتر لاستيک ها، مصرف کمتر سوخت و نيز افزايش قابليت هاي خودرو در شرايط و مسيرهاي گوناگون مي شود.

سه وظيفه مهم را به عهده دارد:  Self-inflating  سيستم

الف)- تشخيص زمان کم شدن باد لاستيک که اين مستلزم نظارت مستمر بر فشار باد تمام چرخ هاست.

ب)-آگاه ساختن راننده

ج)-باد کردن لاستيک تا اندازه مناسب

در حال حاضر سيستم هاي مختلفي همچون" سيستم مرکزي باد تاير (CTIS)  " ،    "سيستم نگهداشت تاير (TMS "
سيستم AIRGO" ، "سيستم باد تاير مريتور (MTIS)"، سيستم PressureGuard ، سيستم TIREMAAX و ... توسط سازندگان مختلف ساخته شده و تنوع زيادي در طراحي آنها وجود دارد اما همگي شامل اجزاي اصلي زير مي باشند:

- همگي شامل دريچه ي هوا براي هر چرخ به طور جداگانه مي باشند تا بتوان هر کدام از چرخها را به طور مستقل باد کرد.

- همگي داراي حسگرهاي فشار باد براي هر لاستيک هستند که اطلاعات را به واحد کنترل ميفرستد.

- وجود يک منبع هوا براي اين سيستم الزامي است. براي سادگي معمولا از منابع پنوماتيکي موجود در ماشين مانند تقويت کننده ترمز استفاده مي شود. البته سيستمي براي کنترل ميزان باد در منبع اصلي نيز وجود دارد تا فشار از حد مجاز کمتر نشود.

- براي رساندن هوا از مخزن به لاستيک ها نياز به اتصالاتي است که معمولا متصل به محورهاست و از محور چرخ توسط لوله هاي خرطومي به لاستيک متصل مي شود.

- عضو ديگري که به طور مشترک در تمام آنها يافت مي شود، دريچه آزادساز فشار است که مواقع عادي فشار را در اتصالات کم ميکند تا به آنها در طولاني مدت آسيبي وارد نشود.
Q-TIRE
تاير هوشمند با عاج هاي متحرک
دانشمندان آمريکايي از طراحي و ساخت تايرهاي هوشمند جديدي خبر داده اند که عاج هاي آن در مواقع مورد نياز برجسته شده تا اصطکاک بيشتري با سطح ايجاد کند.
اين تايرهاي جديد که Qtire نام دارند، قابليت استفاده در انواع خودروهاي سبک و سنگين را دارند.
ويژگي ممتاز کننده اين تايرها اين است که به هنگام بارش برف و يخ زدگي سطوح عاج هاي هوشمند آن خارج شده و زماني که نيازي به آنها نباشد در تاير فرو مي روند.
دانشمندان براي خارج شدن عاج ها از تاير در مواقع مورد نياز سيستم کيسه هاي کوچک هوا را در تاير نصب کرده اند که در مواقع ضروري موجب خارج شدن عاج ها مي شود.
بر اساس گزارش گيزمگ، سيستم ويژه به کار رفته در اين تايرها به گونه اي است که پس از حدود 50 بار برجسته شدن عاج ها، کيسه هاي هواي کوچک آن بايد مجددا پر از هوا شوند.
پيش بيني شده است که در ايالاتي نظير اوهايو، واشنگتن، ارگان و مونتانا قوانين استفاده از اين تايرها تصويب شود. قرار است که از زمستان آتي اين تايرها وارد بازار شوند.
برداشت از اتاير
 

نظرسنجی

عملکرد پرسنل خزر تایر را چگونه می بینید؟
 

اوقات شرعی

هواشناسی

آمار سایت

Power by PCA